Poso per memòria. Crònica de Francesc Bellsolell de la Torre dels anys 1713 i 1714

15,00 €

Des del mirador excepcional del seu casal a Sant Martí d'Arenys (Arenysde Munt) Francesc Bellsolell va seguir els fets de la Guerra de Successió i, posteriorment, els va voler deixar escrit. El seu relat, però, no el va inserir -pel risc que això comportava- en el Llibre de Vàrias Notas que recollia les memòries familiars, sinó que optà per copiar-lo, de forma més dissimulada, en un altre llibre que en les seves tapes apergaminades porta el títol gens sospitós de Llibre de dèbits y crèdits de Casa Bellsolell de la Torra. Aquest és un volum relligat en pergamí, en format allargat de 15 x 42 centímetres, que presenta un bon estat de conservació.

La redacció de la Crònica està carregada d’informació intentant abastar tots els fets esdevinguts durant aquells dos anys decisius. L’autor n’era ben conscient de la transcendència històrica dels moments que li tocà viure, així com de les conseqüències nefastes per al futur del país. Francesc Bellsolell fou un austracista convençut, fet que traspua al llarg del seu escrit, però sempre condicionat pel seu estatus de pagès benestant.

Edició a cura de Francesc Forn

La Crònica de Francesc Bellsolell va ser publicada per primera vegada a Arenys de Munt l’any 1981. Aquesta versió va patir un excés de regularització ortogràfica, ja que la intenció de la publicació era facilitar al màxim la lectura. Antoni Simon publicà la Crònica l’any 1993 com a Apèndix en el seu llibre Pagesos, capellans i industrials de la Marina de la Selva: la regularització ortogràfica de la seva transcripció és la que hem seguit en l’actual edició. La transcripció del doctor Simon ha servit de referència a Francesc Forn per comparar-la amb el text original i arribar a la versió definitiva que ara s'ha editat i presentem.

Aquesta nova edició inclou gravats de l’epoca, fotogràfies i dues làmines dissenyades expressament per explicar l’expedició del Diputat i la batalla de la Candelera. Aquesta darrera s’ha cenyit al relat textual de Bellsolell per recrear l’enfrontament entre el destacament borbònic de Mataró i els fusellers d’Ermengol Amill la diada de la Candelera de 1714.

Mercè Colomer, bibliotecaria i documentalista, ha prologat el llibre  amb una exahustiva referència i a les fonts d’informació generals sobre la Guerra de Successió.